Λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία μας απασχολεί και συνεργάζεται με μία εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων επαγγελματιών οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η σημερινή επιχείρηση.

Γιατί να μας επιλέξετε

  • Οικονομολόγους με πλούσια εμπειρία σε διαχείριση οικονομικής λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού εταιρειών
  • Οικονομολόγους με πλούσια τραπεζική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις δανείων ειδίκευση σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, αποτιμήσεις και εξαγορές/συγχωνεύσεις.
  • Οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία συντονισμού έργων για υποβολή σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα και γνώση θεσμικού πλαισίου αναπτυξιακών νόμων.
  • Λογιστές και Φοροτεχνικούς με πλούσια εμπειρία σε θέματα εταιρικού φορολογικού δικαίου, διεθνή λογιστικά πρότυπα και ενοποιήσεις ομίλων.
  • Λογιστές με πολυετή εμπειρία σε θέματα συντονισμού και διοίκησης λογιστηρίου.
  • Πιστοποιημένους Ορκωτούς Ελεγκτές για την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και την διενέργεια οικονομικών ελέγχων.